Ochrana osobných údajov GDPR

Úvod Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov GDPR

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Andrea Bystrianska, EJKA sa v plnej miere riadi zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme iným osobám Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

 

Spoločnosť Andrea Bystrianska, EJKA pracuje s osobnými údajmi vyplývajúcimi z kúpnopredajnej zmluvy: meno, bydlisko, telefónne číslo, email. K dodržaniu kúpnopredajných podmienok musíme však, poskytnúť tieto údaje prepravnej spoločnosti Slovenská pošta a.s. Žiadnym iným spôsobom sa s Vašimi osobnými údajmi nenakladá a sú riadne a bezpečne uchované.


Kompletzné znenie zákona o ochrane osobných údajov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525


Copyright 2018 - 2019 © EJKA